Przewód paliwa / rozdzielacz paliwa / regulator dawki paliwa