Skośna część podłogi w kabinie pojazdu / wzmocnienie drzwi