Uszczelka/pierścień uszczelniający kolektora dol. / wydech.