Uszczelnienie/pierścień uszczelniający kolektora wydechowego